Dječja i preventivna dentalna medicina

Spriječiti je bolje nego liječiti. Ova je narodna mudrost nit vodilja u našemu pristupu našim najmlađim pacijentima. Uz puno smijeha i igre, te posvećenosti i strpljenja, pokušavamo od posjeta zubaru stvoriti veselu priliku da djeca shvate važnost, usvoje praksu i razviju svijest o redovitim posjetama svojemu stomatologu. Istraživanja su pokazala da djeca koja u najranijoj dobi u pozitivnome ozračju upoznaju i iskuse stomatološku ordinaciju, u odrasloj dobi imaju manje problema sa zubima.