Sigurnost i jamstva

Svjesni činjenice da pacijenti imaju potrebu i pravo biti maksimalno informirani i zaštićeni, u Dental Studio Vukanović svojim pacijentima nudi potpun pregled protokola kojima nastojimo razinu sigurnosti naših pacijenata podići na najvišu moguću razinu. Ti koraci uključuju:

  • Korištenje najsuvremenijih i najkvalitetnijih materijala;
  • Stalna ulaganja u edukaciju osoblja;
  • Stalna ulaganja u opremu i praćenje najnovijih trendova na tržištu;
  • Sterilizacija, dezinfekcija i poštivanje svih higijenskih normi;
  • Dezinfekcija svih instrumenata, stolice i dijelova namještaja nakon svakog pacijenta;
  • Strogo i visokostandardizirano korištenje jednokratnih materijala;
  • Strogo poštivanje svih protokola koji jamče sigurnost pacijenata i osoblja;
  • Jamstvo na implantološke i protetske radove

Jamstvo

Jamstvo na naše protetske radove je 5 godina, a jamstvo na zubne implantate može biti od 10 godina do doživotno (ovisno o tipu implantata te jamstvu koje za implantat nudi proizvođač).

Kako bi se ostvarilo jamstvo, pacijent je dužan obavljati preporučene kontrolne preglede, pridržavati se uputa za održavanje oralne higijene što uključuje i redovito uklanjanje zubnih naslaga.