Naše vrijednosti

Pristup radu

Naš pristup radu temelji se na dva središnja koncepta: ljubav prema dentalnoj medicini, koja hrani našu želju i napore za stalnim usavršavanjem pokrećući time i naš pristup svakom pojedinačnom slučaju kojega susrećemo, te uvjerenje da je životu najbolje pristupiti s osmijehom. Inspirira nas otkrivanje Vašega najljepšega osmijeha!

Stručne kompetencije stekli smo učeći od vodećih svjetskih vizionara dentalne medicine, koji su odredili odnosno zacrtali naše radne standarde. Najsuvremeniji visokokvalitetni materijali te digitalna podrška u svakom segmentu terapijskoga procesa upotpunjuju naše znanje i omogućuju nam da ga provedemo u djelo i da ga na kraju toga procesa Vi sa zadovoljstvom prepoznate u zrcalu!

Pristup pacijentu

Naš je kredo etičnost i transparentnost; svaki trajan i uspješan odnos izrasta isključivo iz kvalitetnog i poštenog pristupa.

Od trenutka kada odaberete upravo nas i povjerite nam zdravlje i sklad svojega osmijeha, činit ćemo sve to je u našoj profesionalnoj ali i ljudskoj moći da Vas – pozorno slušajući sve što nam govorite i iscrpno Vas informirajući o svim aspektima terapije – što ugodnije, bezbolnije i uspješnije provedemo kroz terapijski postupak. Kroz iskren i otvoren odnos, naša je misija sažeta u iskrenom osmijehu naših pacijenata – osmijehu kojega doživljavamo kao opravdanje povjerenja osoba koje prepoznaju naše vrijednosti i daju nam svoje povjerenje. Naša je vizija kao odgovor na to povjerenje pružiti stručnu i ljudsku podršku našim pacijentima na putu ka višoj kvaliteti života, što uključuje kako zdravlje tako i ljepotu, odnosno veću razinu harmonije sa sobom samima i sa svojom okolinom.

Pristup terapijskom procesu

Već tijekom prvoga posjeta dr. Vukanović detaljno sa svakim pacijentom pomno analizira, planira, definira i jasno pojašnjava individualni plan terapije. Želja nam je upoznati Vas sa svim terapijskim opcijama i to u svakome pogledu: od medicinskih i funkcionalnih, preko estetskih, pa sve do financijskih aspekata terapije. Komunikacija je – uz znanje i posvećenost poslu – jedan od temelja svakog terapijskoga uspjeha. Iskustvo nas uči da jasan i transparentan pristup pacijentu od samoga početka u pravilu rezultiraju opuštenim i ugodnim terapijskim postupkom te, u konačnici, zadovoljnim i blistavim osmijehom! Uvjereni smo i da je optimalan pristup pacijentu – individualan: u vremenu kada tržišni mehanizmi diktiraju trend okrupnjivanja stomatološke usluge, dr. Dean Vukanović primjenjuje koncepciju dugoročno individualnoga pristupa svakom pacijentu, kao jedan od nužnih preduvjeta vrhunske stomatologije.

Znamo da je Vaše vrijeme dragocjeno: konstantno unaprjeđujemo znanja i tehnologije kako bismo Vam mogli pružiti najkvalitetniju i optimalnu stomatološku uslugu u što kraćem vremenu.