Digital Smile Design (DSD)

Dizajn jedinstvenoga i idealnoga osmijeha – to je cilj i svrha protokola poznatoga pod nazivom ‘Digital Smile Design (DSD)’ – inovativne revolucije koja je zauvijek promijenila pristup estetici stomatološkoga tretmana. Dental Studio Vukanović ponosi se činjenicom da je među prvima u Hrvatskoj uveo odnosno postao licencirana ordinacija za provođenje DSD protokola.

DSD je kompjutorski vođeni protokol izračuna optimalnoga pozicioniranja, oblika i boje zubi, u odnosu na morfološke i ekspresivne karakteristike lica pacijenta, a sve u savršenome skladu biološkog, funkcionalnog i estetskog segmenta. Koncept započinje fazom fotografskoga protokola, analizom postojeće situacije te komunikacijom pacijenta i liječnika u kojoj se posebna pažnja pridaje osobnim željama i potrebama pacijenta. Slijedi plan, odnosno kompjutorski izračun i dizajn savršenoga osmijeha. Treća je faza tzv. ‘mock-up’ faza u kojoj pacijent – uz snimani video protokol – doslovce isproba prototip svojega budućeg osmijeha (u stvarnome omjeru 1:1) te u suradnji sa stomatologom može na njemu intervenirati prije nego se započne s izradom finalnoga rada. Ova faza, upravo uslijed činjenice da se pacijent ima priliku vidjeti i u potpunosti doživjeti – i prokomentirati – svoj novi osmijeh, nosi i naziv Live DSD Motion & Emotion iskustvo! Sreća i uzbuđenje trenutka otkrivanja i doživljaja vlastitog novog, često dugo-sanjanog osmijeha, jedinstveno je i uistinu izuzetno iskustvo. DSD tehnologija pomakla je granice stomatologije do novih, neslućenih dometa i značajno proširila lepezu mogućnosti utjecanja na estetsku, ali i funkcionalnu dimenziju osmijeha. Možda i najvažnije, Digital Smile Design je prva tehnika u povijesti stomatologije koja je omogućila da pacijent svoj budući osmijeh vidi i isproba prije nego što je uopće i započeo ikakav rad u ustima.