Konzervativna dentalna medicina

Cilj konzervativne dentalne medicine (tzv. konzervative) jest popravak odnosno povratak funkcionalne i estetske uloge karijesom zahvaćenoga, dakle bolesnoga ili pak udarcem ili drugom traumom oštećenoga zuba. Kako već godinama amalgamske plombe nisu više u uporabi, u konzervativi u Dental Studiju Vukanović koristimo isključivo estetske ispune (plombe).

U Dental Studiju Vukanović koristimo inleje (inlay i onlay) te integralnu keramiku i cirkon-keramiku, uz podršku tehnologije CAD/CAM.